Muzyka poważna

Pośród klasyfikacji gatunków muzycznych muzyka poważna zajmuje ważne miejsce. Jej brzmienie przeznaczone jest dla określonego rodzaju odbiorców. W odróżnieniu do innych gatunków muzycznych, muzyka poważna przeznaczona jest wyłącznie do słuchania.  Może być tworzona w postaci symfonii, fug lub koncertów. Symfonia jest utworem muzycznym przeznaczonym dla orkiestry. Zazwyczaj składa się trzech lub czterech części. W okresie od osiemnastego do połowy dwudziestego wieku była jedną z najpopularniejszych form muzyki poważnej. W tym okresie słynne są symfonie skomponowane przez Haydna, Mozarta, Beethovena, Schuberta czy Schumanna. Twórcą największej ilości tego rodzaju muzyki był Franz Joseph Haydn. Stworzył ona w okresie swojego życia ponad sto symfonii.

Dodaj komentarz