Muzyka operowa

Do czasu kiedy muzyka opierała się jednie na polifonii nie możliwe było stworzenie dzieła, które łączyłoby partie muzyczne przeznaczane dla orkiestry z partiami wokalnymi śpiewaków przedstawiających  dramatyczne sceny. Dopiero pojawienie się nowatorskiej formy komponowania opartej na seconda practica oraz monodia akompaniowania umożliwiło stworzenie dzieła łączącego muzykę z wokalem deklamacyjnym oraz akcją dramatyczną, które mogło być prezentowane w teatrze. Pierwsza opera powstała na schyłku szesnastego wieku we Włoszech w oparciu o libretto Ottavio Rinucciniego. Jej twórcą był Jacopo Periego, który zatytułował swoje dzieło „Dafne”. Kolejne dwie opery również opierały się na libretcie  Rinucciniego pod nazwą „Eurydyka”. Premiera opery stała się w ówczesnym okresie ogromnym wydarzeniem muzycznym, które ze względu na swoje koszty było przeznaczone jedynie dla elitarnego społeczeństwa. Bazując na pierwszych doświadczeniach dotyczących tworzenia opery początek siedemnastego wieku zaowocował powstaniem ogromnego dzieła „Orfeusz” którego twórcą był Claudio Monteverdi. Ze względu na wyjątkowy walor muzyczny oraz dramaturgię przedstawienia do dnia dzisiejszego Monteverdii jest uważany za twórcę gatunku muzyki operowej.

Dodaj komentarz