Muzyka klasyczna

Jednym z rodzajów muzyki, który ma najgłębiej zanurzone korzenie i jednocześnie jest najbardziej godnym uwagi, jest bez wątpienia muzyka klasyczna. Była ona tworzona przez najwybitniejszych twórców tej dziedziny, którzy odznaczali się niebywałym talentem .Potrafili oni organizować orkiestry symfoniczne i zestawiać dźwięki instrumentów, które pozornie nie pasowały do siebie. Muzyka ta stawała się czymś więcej niż tylko przyjemnym umilaniem czasu. Trafiała prosto do duszy człowieka, obejmowała jego umysł i wzbudzała emocje, których istnienia nie był dotąd świadomy. Obecnie pod określeniem muzyka kryje się nieco inne pojęcie. Na muzykę składają się słowa i dźwięki. Często to właśnie te słowa stanowią przewagę nad brzmieniem instrumentów. Gitarę klasyczną zastępuje elektryczna, podobnie ma miejsce w przypadku pianina. Wszystko ukierunkowane jest na tworzenie sztucznych i zelektryzowanych dźwięków. Trudno ocenić czy jest to dobre zjawisko, czy też niekorzystne, gdyż bez wątpienia każdy z nas miałby w tej kwestii inne zdanie. Pokolenia zmieniają się ,a  wraz z nimi preferencje i priorytety. Nie można uznawać, ze to co w muzyce cenne było kiedyś, również teraz powinno stanowić jej nadrzędny cel i sens.

Dodaj komentarz