Jezz

Początki stylu muzycznego nazwanego jazzem datuje się na początek dwudziestego wieku. Jego kolebką stał się Nowy Orlean oraz Delta z Missisipi położone w Stanach Zjednoczonych. Przy powstaniu jazzu korzenie stanowiła muzyka ludowa plemion afrykańskich, która pojawiła się w Ameryce dzięki niewolnictwu oraz  charakterystyczne elementy muzyki amerykańskiej i europejskiej. Jednak największy wpływ wywarła w trakcie kształcenia się tego stylu muzycznego muzyka afrykańska nieco już różniąca się od oryginalnej ludowej poprzez wpływy francuskie, hiszpańskie oraz hymnodia protestanckie. Za prapoczątek klasycznego stylu wielu muzyków uważa white oraz negro spirituals. Ten rodzaj stylu muzyki charakteryzował południowe rejony Stanów Zjednoczonych. Również nastrojowy blues i ragtime, w którym banjo zostało wymienione na fortepian zadecydowały o charakterze kształtującego się jazzu.

Lata dwudzieste ubiegłego wieku charakteryzował tak zwany jazz chicagowski. W tym okresie znany współcześnie wszystkim Luis Armstrong pochodzący z Nowego Orleanu przeniósł się do Chicago by tam rozpowszechniać nieznany dotąd styl muzyczny.

Dodaj komentarz