Doświadczenia dźwiękowe – instrukcje

"Brzęczyk":
Przytnij kawałek sklejki o tych samych rozmiarach co ściana pudełka. Wykonaj mały otwór w środku ścianki. Przyklej kartonową tubę pionowo, mocno do sklejki umieszczając ją w połowie długości i blisko krawędzi. ostrożnie wykonaj mały rowek na szczycie tuby w miejscu najbliższym otworowi w sklejce. Zawiąż węzeł na jednym końcu sznurka i umocuj go w rozcięciu na szczycie tuby. Przeciągnij drugi koniec sznurka przez otwór w sklejce. Umocuj sznurek, tak aby był napięty na całej długości. Teraz szarpnij delikatnie za sznurek. Jak głośny był dźwięk, który usłyszałeś? Ostrożnie odetnij jeden bok pudełka, zostawiając wąski margines dookoła. Ostrożnie wytnij koło z innego boku z przodu pudełka. Przyklej sklejkę do występów pozostawionych ma górze pudełka i pozwól im wyschnąć. "Instrument" jest gotowy do użycia.
"Odbicie dźwięku":
Ostrożnie odetnij wieczka od kartonowych pojemników do jaj. Przyklej dolne części pojemników do dużego kartonu. Wytnij z kartonu cztery trójkąty. Przyklej dwa z nich pionowo na krawędziach bocznych, do wcześniej przygotowanego kartonu z pojemnikami do jaj, a dwa pozostałe do innego kartonu. Ustaw tak przygotowany "pochłaniacz dźwięku" wzdłuż krawędzi stołu kartonowymi pojemnikami do wewnątrz. Ustaw drugą przegrodę w przeciwległym rogu stołu pod kątem 45 stopni do pierwszej. Teraz usiądź pod stołem i zakryj oczy opaską. Ustaw przedtem na przykład radio obok ścianki. nasłuchuj skąd dochodzi dźwięk, a druga osoba niech mówi czy dobrze wskazujesz.