Country – muzyka mas

Muzyka odgrywa ważną rolę w życiu wielu osób. Piosenek i innych utworów muzycznych większość ludzi słucha od dziecka – każdy ma też określony gust i upodobania w tej kwestii. Muzyka nie jest domeną wyłącznie wykształconych czy bogatych osób. W każdym okresie historii, w każdej kulturze istniała bowiem muzyka przeznaczona dla mas, łatwo wpadająca w ucho i bardzo popularna. W Polsce taką muzyką było swego czasu disco polo, w Europie zachodniej taką rolę pełni pop, a w Ameryce od kilku dekad najpopularniejszym gatunkiem jest country. Country to muzyka wywodząca się z tradycyjnych piosenek imigrantów, którzy w XIX w. kolonizowali dziki zachód. Z tego względu zarówno w instrumentarium jak i melodyce country można doszukać się wpływów kultur krajów, z których pochodzili – Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Rosji czy Polski. Muzyka country posiada charakterystyczne instrumentarium – typowe zespoły składają się z kontrabasu, skrzypiec bądź innego instrumentu smyczkowego, mandoliny lub banjo i często harmonijki ustnej. Piosenki opowiadają najczęściej o życiu kowboja, opisują sylwetki bohaterskich szeryfów bądź bandytów lub opiewają bezkresne krajobrazy zachodniej Ameryki. Z reguły są to skoczne, dobre do tańca piosenki z energicznymi solówkami na skrzypcach lub rzewne, ale rytmiczne ballady.