A teraz co nieco o Bachu

Johann (Jan) Sebastian Bach jest jednym z największych niemieckich kompozytorów i organistów epoki baroku. Urodził się 21 marca (według kalendarza juliańskiego, 31 marca w kalendarzu gregoriańskim) 1685 roku w Eisenach, zmarł 28 lipca 1750 roku w Lipsku. Ojciec Jana umarł, zanim Jan ukończył 10 lat, a jego matka umarła rok wcześniej. Johann miał pięcioro rodzeństwa. To straszne, że mając niespełna 10 lat Jan został osierocony. Bach odziedziczył swój talent muzyczny po ojcu. Johann nie trafił do domu dziecka po śmierci rodziców, zamieszkał ze swoim najstarszym bratem – Johannem Christophem w Ohrdruf. Po gimnazjum, Jan uczył się w szkole przyklasztornej – umożliwiało mu to poznanie twórczości dawnych mistrzów oraz kościelnej muzyki organowej z przełomu XVII i XVIII wieku. W Ohrdruf powstały pierwsze jego kompozycje wokalno – instrumentalne o charakterze kościelnym i świeckim. Po części możecie teraz stwierdzić, że co nieco wiecie o Johannie Sebastianie Bachu, ale to nie koniec. Teraz trochę o rodzinie Bacha. W jego rodzinie było wielu kompozytorów, organistów, kantorów oraz budowniczych organó. W mieście Erfurt nazwisko "Bach" stało się tak popularne, iż zaczęło ono oznaczać zawód muzyka. Johann Sebastian Bach sporządził spis przodków rodziny pt. "Ursprung der musicalisch – Bachischen Familie".